کلید بسیار زیبای سی اس اس (1)

در این پست از یک لرن میتونید کلید زیبای سی اس اس با استایل خاص رو دریافت کنید لازم به ذکر است که توضیحات لازم رو هم میتونید دریافت کنید پس در ادامه مطلب با ما همراه باشید …

پیش نمایش
 

این کد استایل این کلید میباشد که باید آن را بعد از <head >یا قبل از <head/>در ویرایش قالب خود قرار دهید
<style>
/*
www.1learn.ir
mohammad mahdi mahmoodi
*/
button.button1 {
 background: #4162a8;
 border-top: 1px solid #38538c;
 border-right: 1px solid #1f2d4d;
 border-bottom: 1px solid #151e33;
 border-left: 1px solid #1f2d4d;
 border-radius: 4px;
 -webkit-box-shadow: inset 0 1px 10px 1px #5c8bee, 0 1px 0 #1d2c4d, 0 6px 0 #1f3053, 0 8px 4px 1px #111111;
 box-shadow: inset 0 1px 10px 1px #5c8bee, 0 1px 0 #1d2c4d, 0 6px 0 #1f3053, 0 8px 4px 1px #111111;
 color: #fff;
 font: 20px/1 "BYekan", helvetica, arial, sans-serif;
 margin-bottom: 10px;
 padding: 10px 0 12px 0;
 text-align: center;
 text-shadow: 0 -1px 1px #1e2d4d;
 width: 150px;
 -webkit-background-clip: padding-box; }
 button.button1:hover {
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 20px 1px #87adff, 0 1px 0 #1d2c4d, 0 6px 0 #1f3053, 0 8px 4px 1px #111111;
  box-shadow: inset 0 0 20px 1px #87adff, 0 1px 0 #1d2c4d, 0 6px 0 #1f3053, 0 8px 4px 1px #111111;
  cursor: pointer; }
 button.button1:active {
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 10px 1px #5c8bee, 0 1px 0 #1d2c4d, 0 2px 0 #1f3053, 0 4px 3px 0 #111111;
  box-shadow: inset 0 1px 10px 1px #5c8bee, 0 1px 0 #1d2c4d, 0 2px 0 #1f3053, 0 4px 3px 0 #111111;
  margin-top: 58px; }
button.button1 {
 margin-top: 54px; }
 @font-face {
 font-family: 'BYekan';
 src: url('http://dl.1learn.ir/admin/1learn/byekan/BYekan.eot') format('eot'), /* IE6–8 */
    url('http://dl.1learn.ir/admin/1learn/byekan/BYekan.woff') format('woff'), /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/
    url('http://dl.1learn.ir/admin/1learn/byekan/BYekan.ttf') format('truetype'); /* Saf3—5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */
}
 
@font-face {
 font-family: 'BKoodak';
 src: url('http://dl.1learn.ir/admin/1learn/bkoodak/BKoodakBold.eot') format('eot'), /* IE6–8 */
    url('http://dl.1learn.ir/admin/1learn/bkoodak/BKoodakBold.woff') format('woff'), /* FF3.6+, IE9, Chrome6+, Saf5.1+*/
    url('http://dl.1learn.ir/admin/1learn/bkoodak/BKoodakBold.ttf') format('truetype'); /* Saf3—5, Chrome4+, FF3.5, Opera 10+ */
}
 
</style>
سپس این کد را در هر مکان که دوست میدارید قرار دهید و به جای متن کلید در خط دوم متن مورد نظر خود را بنویسید
<!-- www.1learn.ir -->
<button class="button1">کلید</button>
<a href="http://www.1learn.ir" style="display:none">
&#1740;&#1705; &#1604;&#1585;&#1606; &#1605;&#1585;&#1580;&#1593; &#1578;&#1582;&#1582;&#1589;&#1740; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711; &#1606;&#1608;&#1740;&#1587;&#1575;&#1606;
</a>
<!-- www.1learn.ir -->

اگر میخواهید کلید شما در وسط قرار گیرد باید از تگ

<center> و <center/>

استفاده کنید
که در زیر مشاهده میکنید

<!-- www.1learn.ir -->
<center>
<button class="button1">کلید</button>
<a href="http://www.1learn.ir" style="display:none">
&#1740;&#1705; &#1604;&#1585;&#1606; &#1605;&#1585;&#1580;&#1593; &#1578;&#1582;&#1582;&#1589;&#1740; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711; &#1606;&#1608;&#1740;&#1587;&#1575;&#1606;
</a>
</center>
<!-- www.1learn.ir -->

سفارش تبلیغات

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،