کد پاپ آپ برای هر آی پی در هر 24 ساعت

با درود و آرزوی بهترین ها برای شما بازدیدکنندگان و کاربران عزیز وبسایت یک لرن

در پست امروز برای شما کد ساخت کد پاپ آپ برای هر آی پی در هر 24 ساعت را به صورت حرفه ای و کامل ارائه میکنیم . که به درخواست یک از کاربران یک لرن بوده در مطلب روبرو بوده است : کد باز شدن صفحه پاپ آپ

برای توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید …

کد پاپ آپ برای هر آی پی در هر 24 ساعت

برای درج تبلیغات پاپ آپ در وب سایت یا وبلاگ خود میتوانید از کد زیر استفاده کنید . با این کد در هر 24 ساعت برای هر آی پی یک پاپ آپ باز میشود .

کد پاپ آپ برای هر آی پی در هر 24 ساعت :

<!--- Code By : www.1learn.ir --->
<script type="text/javascript">
var needpop = 1;

var vc_cn = "jot9843504";
var vc_url = "http://1learn.ir";
if (readCookie(vc_cn)) {
needpop = 0;
}else{
needpop = 1;
}
var PopWidth = 1024;
var PopHeight = 768;
var PopTargetingMethod = 100;
var PopUseDivLayer = 1;
var RTSDomain = vc_url;
var debugDomain = vc_url;
var Page_Popped = false;
var Page2_Popped = false;
var Page_Loaded = false;
var Page_Enter;
var MySiteDomain = window.location.href.split('/');
if (needpop == 1) {
InitPop()
}
function InitPop() {
Page_Enter = new Date();
if (window.captureEvents) {
window.captureEvents(Event.CLICK);
window.onclick = LoadStandardPop
} else document.onclick = LoadStandardPop
}
function SiteEnter() {
Page_Loaded = true
}
function createCookie(name, value, days) {
if (days) {
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime()+(2*60*60*1000));
var expires = "; expires=" + date.toGMTString()
} else var expires = "";
document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";
}
function readCookie(name) {
var ca = document.cookie.split(';');
var nameEQ = name + "=";
for (var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length) } return null } function RetrieveCount() { var cookieName = vc_cn; var popSuccesses = readCookie(cookieName); if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses); else popSuccesses = 0; return popSuccesses } function IncrementCount() { var cookieName = vc_cn; var popSuccesses = readCookie(cookieName); if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1); else createCookie(cookieName, 1, 1) } function LoadStandardPop() { if (Page_Popped == true) return; var pLoaded = false; if (window.SymRealWinOpen) { open = SymRealWinOpen } if (window.NS_ActualOpen) { open = NS_ActualOpen } var pxLeft = 0; var pxTop = 0; if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {
pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
if (pxTop < 0) pxTop = 0
}
pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
if (pLoaded) {
Page_Popped = true;
IncrementCount()
} else {
Page_Popped = true;
if (Page_Loaded) initAdLayer();
else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")
}
window.focus()
}

</script> 
<a href="http://1learn.ir" style="display:none">آموزش طراحی سایت</a>
<!--- Code By : www.1learn.ir --->

کد های بالا را قبل از این تگ در قالب خود درج کنید :

</head>
1- آدرس صفحه ای را که میخواهید در پاپ آپ لود شود را در خط 6 به جای آدرس یک لرن وارد کنید
2- شما میتوانید طول صفحه پاپ آپ باز شده را در خط 12 ویرایش کنید
3- شما میتوانید عرض صفحه پاپ آپ باز شده را در خط 13 ویرایش کنید .

هم اکنون به پایان این پست رسیدیم امیدوارم برای شما مفید بوده باشد .

سفارش تبلیغات

برچسب ها : ، ، ،