قالب 404 رز بلاگ

باسلام
در این پست  کد قالب 404 برای رز بلاگ  روگذاشتیم که میتونید در وبلاگ خودتون استفاده کنید
این قالب بسیار کم حجم هست و از فونت بسیار زیبایی استفاده شده

پیش نمایش
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>404</title>
<meta name="generator" content="1learn - http://1learn.ir">
<link  rel="stylesheet" href="http://dl.1learn.ir/amirreza/teme/404/1-404-style.css"/>
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="a_TextArt1" style="position:absolute;left:84px;top:140px;width:462px;height:285px;z-index:3;">
<img src="http://dl.1learn.ir/amirreza/teme/404/1-404.png"   alt="404" title="404" style="border-width:0;width:462px;height:285px;"></div>
<div id="Layer2" style="position:absolute;text-align:left;left:585px;top:74px;width:211px;height:370px;z-index:4;" title="">
<div id="a_CssMenu1" style="position:absolute;left:16px;top:58px;width:180px;height:252px;z-index:0;">
<ul>
<li class="firstmain"><a href="#" target="_self">خانه</a>
</li>
<li><a href="#" target="_self">انجمن</a>
</li>
<li><a href="#" target="_self">تماس با ما</a>
</li>
<li><a href="http://1learn.ir/" target="_self">طراح قالب</a>
</li>
 
</ul>
<br>
</div>
</div>
<div id="Layer3" style="position:absolute;text-align:left;left:0px;top:451px;width:797px;height:35px;z-index:5;" title="">
<div id="wb_Text1" style="position:absolute;left:485px;top:6px;width:310px;height:26px;z-index:1;text-align:left;">
<span style="color:#FFFFFF;font-family:'B Yekan';font-size:17px;">این قالب توسط سایت 1 لرن&nbsp; ساخته شده است</span></div>
</div>
<div id="Layer1" style="position:absolute;text-align:left;left:0px;top:77px;width:579px;height:35px;z-index:6;" title="">
<div id="wb_Text2" style="position:absolute;left:28px;top:5px;width:518px;height:26px;z-index:2;text-align:left;">
<span style="color:#FFFFFF;font-family:'B Yekan';font-size:17px;">صفحه&nbsp; مورد نظر شما وجود ندارد ممکن است توسط مدیر سایت حذف شده باشد</span></div>
</div>
</div>
</body>
</html>

سفارش تبلیغات

برچسب ها : ، ، ، ، ، ،