جعبه دانلود 2

در این پست یه جعبه دانلود گذاشتیم که از آن میتوانید برا فایل های خود یه جعبه دانلود بزارید.

که شامل :دانلود فایل ، پیشنمایش ، پسورد و منبع هست

برای دانلود فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید

شما باید کد زیر را در هر پست خود به کار ببرید توسط راهنمایی های زیر میتوانید تا حدودی این ابزار را ویرایش کنید
در خط سوم تا ششم شما باید به جای متون فارسی موجود , متون دلخواه خود را وارد کنید و همچنین برای درج آدرس ها باید در قسمت ” ” =href بین دو ” ” ادرس صفحه مورد نظر را بنویسید
 <div id="dl-box">
    <ul>
      <li class="dl"><a href="">دانلود فایل</a></li>
      <li class="pish"><a href="">پیش نمایش</a></li>
      <li class="pass"><a href="">پسورد</a></li>
      <li class="manb"><a href="">منبع</a></li>
 
    </ul>
 
    <img src="http://dl.1learn.ir/reza/1/1189.png" width="100" height="80">
  </div>
شما باید این کد را بعد از تگ <head> یا قبل از تگ </head> قرار دهید
اگر میخواهید این کد را نیز ویرایش کنید میتوانید ویرایش مورد نظر را در قسمت نطرات بنویسید تا پاسخ داده شود
#dl-box {
  font: 17px "B Yekan";
  width: 450px;
  background:#00356A;
  height: 120px;
  margin: 200px auto;
  border-bottom: 4px solid #F60;
}
#dl-box img {
  opacity:0.8;
  margin: 15px -5px;
  float: left;
}
a{
  font: 15px Tahoma, Geneva, sans-serif;
  text-decoration:none;
  color:#FFF;
  transition:all 0.5s ease;
}
a:hover{
  margin-right:5px;
}
#dl-box ul {
  margin: 10px 35px;
  float: right;
 
}
#dl-box ul li {
 
}
.dl {
  list-style: url(http://dl.1learn.ir/reza/1/dl.png);
}
.pish {
  list-style: url(http://dl.1learn.ir/reza/1/pish.png);
}
.pass {
  list-style: url(http://dl.1learn.ir/reza/1/pass.png);
 
}
.manb {
  list-style: url(http://dl.1learn.ir/reza/1/manb.png);
 
}

سفارش تبلیغات

برچسب ها : ، ، ، ، ،